Passagiers‐ en arbeidsplaatsenontwikkeling op Flughafen Münster – Osnabrück


In het kader van het overleg in de Euregio is een bestuurlijke toezegging gedaan om de economische gevolgen van de doorstart van Luchthaven Twente voor Flughafen Munster Osnabruck in beeld te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd en toegevoegd aan de lijst van onderbouwende rapporten bij de Structuurvisies, nadat het eerder is aangeboden aan FMO.

Download en bekijk hier de pdf

Notitie werkgelegenheid FMO (pdf)

Rapport
Vliegwiel Twente Maatschappij