Weeg zelf de modellen af!

Beide structuurvisies zijn onderling gewogen op hun prestaties op het gebied van milieu, economie en financiën. Deze weging is gedaan aan de hand van een multicriteria-analyse. De gedetailleerde uitwerking van beide structuurvisies en overige afwegingscriteria zijn terug te vinden in de rapportage ‘Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.’.

Wij willen u ook graag de gelegenheid geven om aan de ‘knoppen te draaien’ van deze multicriteria-analyse. De twee structuurvisies zullen op basis van uw ingevulde criteria onderling worden afgewogen en de resultaten zijn direct zichtbaar. Ook kunt u zien wat de gemiddelde uitkomst is van iedereen die de analyse heeft uitgevoerd.

U kunt hier zelf de multicriteria-analyse invullen. Veel succes!

Afweging
Vliegwiel Twente Maatschappij