Fluggast- und Arbeitsplatzentwicklung auf dem Flughafen Münster – Osnabrück

In het kader van het overleg in de Euregio is een bestuurlijke toezegging gedaan om de economische gevolgen van de doorstart van Luchthaven Twente voor Flughafen Munster Osnabruck in beeld te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd en toegevoegd aan de lijst van onderbouwende rapporten bij de Structuurvisies, nadat het eerder is aangeboden aan FMO.

Bericht im pdf-Format

Notitie werkgelegenheid FMO (pdf)

Berichterstattung
Vliegwiel Twente Maatschappij